Praktik för lärarstudenter

Denna sida vänder sig till alla studenter på lärarprogrammet som har VFU, verksamhetsförlagd utbildning, i Lerums kommun. Sektor lärande i Lerum stödjer lärarstudenter.

Här hittar du nyttig information samt länkar som du kan ha glädje av i din lärarutbildning.

Tonårig flicka som pekar

Utdrag ur belastningsregister

Riksdagen har beslutat att from 1 april 2008 skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför VFU genomgå en registerkontroll. Beslutet innebär att studenterna skall ansöka om utdrag ur belastningsregister hos polismyndigheten i god tid innan VFU skall genomföras. Det tar ca 2 veckor att få ett utdrag ur belastningsregistret och det har en giltighet på 1 år. Hanteringen av utdragen ur belastningsregistret sker i kommunerna, det vill säga, det är kommunerna som avgör för vem studenterna skall visa utdraget ur belastningsregistret. Studenterna ansvarar själva för att utdraget ur belastningsregistret visas för rektor eller förskolechef på aktuell skola/förskola.

LP-11- Koordinator

Till koordinatorn vänder du dig med frågor angående din verksamhetsförlagda placering i Lerums kommun.

VFU-koordinatorer

Förskola

Marianne Ferdinandsson marianne.ferdinandsson@lerum.se

Grundskola

Eva Lindberg eva.lindberg@lerum.se

Gymnasieskolan

Christina Söderman christina.soderman@lerum.se

 

Förskolor och skolor i Lerum

 

Klicka här för att hitta våra grundskolor
Klicka här för att hitta våra förskolor

Klicka här för att hitta vår gymnasieskola

Foto: www.freedigitalphotos.net