Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Praktik för lärarstudenter

Denna sida vänder sig till studenter på lärarprogrammet som har sin Verksamhetsförlagda Utbildning, VFU, i Lerums kommun.

Utdrag ur belastningsregister

Riksdagen har beslutat att from 1 april 2008 skall lärarstudenter som genomför Verksamhetsförlagd Utbildning, VFU, genomgå en registerkontroll.

Beslutet innebär att studenterna skall ansöka om utdrag ur belastningsregister hos polismyndigheten. Detta görs i god tid innan VFU skall genomföras. Det tar cirka två veckor att få ett utdrag ur belastningsregistret och giltighetstiden är ett år.  Studenterna ansvarar själva för att utdraget ur belastningsregistret visas för rektor på aktuell skola eller förskola.

LP-11- Samordnare

Du vänder dig till en samordnare för den verksamhetsform som är aktuell för dig med frågor angående din VFU-placering i Lerums kommun.

VFU

VFU är en del av den utbildningen till lärare eller förskollärare där studenten praktiserar på en tänkbar framtida arbetsplats.

I utbildningen ingår 30 hp verksamhetsförlagd utbildning vilket betyder att studenter är placerade på en skola eller förskola ca 20 veckor under studietiden. VFU-veckorna är fördelade på ett flertal tillfällen.

Under VFU:n praktiseras teoretiska kunskaper med stöd av en handledare. Det ges många tillfällen att utveckla förmågan att reflektera över handlingar och erfarenheter. Målet är att utveckla förhållningssätt och handlingskompetens inom yrket.

VFU-samordnare

Förskola

Kontakta Marianne Ferdinandsson

Grundskola

Kontakta Eva Lindberg 

Gymnasieskolan

Kontakta Mattias Stadler