Praktik för lärarstudenter

Denna sida vänder sig till alla studenter på lärarprogrammet som har VFU, verksamhetsförlagd utbildning, i Lerums kommun. Sektor lärande i Lerum stödjer lärarstudenter.

Här hittar du nyttig information samt länkar som du kan ha glädje av i din lärarutbildning.

Tonårig flicka som pekar

Utdrag ur belastningsregister

Riksdagen har beslutat att from 1 april 2008 skall lärarstudenter som inom utbildningen genomför VFU genomgå en registerkontroll. Beslutet innebär att studenterna skall ansöka om utdrag ur belastningsregister hos polismyndigheten i god tid innan VFU skall genomföras. Det tar ca 2 veckor att få ett utdrag ur belastningsregistret och det har en giltighet på 1 år. Hanteringen av utdragen ur belastningsregistret sker i kommunerna, det vill säga, det är kommunerna som avgör för vem studenterna skall visa utdraget ur belastningsregistret. Studenterna ansvarar själva för att utdraget ur belastningsregistret visas för rektor på aktuell skola/förskola.

LP-11- Koordinator

Till koordinatorn vänder du dig med frågor angående din verksamhetsförlagda placering i Lerums kommun.

VFU-koordinatorer

Förskola

Marianne Ferdinandsson marianne.ferdinandsson@lerum.se

Grundskola

Eva Lindberg eva.lindberg@lerum.se

Gymnasieskolan

Christina Söderman christina.soderman@lerum.se

 

Förskolor och skolor i Lerum

 

Klicka här för att hitta våra grundskolor
Klicka här för att hitta våra förskolor

Klicka här för att hitta vår gymnasieskola

Foto: www.freedigitalphotos.net