Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Likabehandling

I Lerums kommuns förskolor och skolor främjar vi likabehandling.  

I Lerums kommun behandlar vi varandra med respekt. Vi arbetar tillsammans för att förebygga och förhindra kränkningar, diskriminering och trakasserier.

Det finns gemensamma riktlinjer för arbetet som alla följer. På alla förskolor och skolor görs en årlig plan för likabehandlingsarbetet. I planen beskrivs hur vi gör om någon upplever sig ha blivit kränkt, diskriminerad eller trakasserad. Vi beskriver också vad vi ska göra under det kommande året för att förebygga och förhindra att någon blir utsatt.