Mobbning och likabehandling

I Lerums skolor främjar vi likabehandling och förebygger och förhindrar diskriminering, mobbning och kränkande behandling.

I Lerum behandlar vi varandra med respekt för att tillsammans skapa en trygg miljö. Vi tolererar inga former av diskriminering eller kränkande behandling. Läs mer om likabehandling under rubrik i vänstermenyn.

Arbetet med likabehandling lyder under bestämmelserna i Diskrimineringslagen och i Skollagen. 

Likabehandling

Det finns gemensamma riktlinjer för arbetet på alla förskolor och skolor. En årlig likabehandlingsplan upprättas på alla enheter.

Ett ständigt pågående arbete

I Lerums skolor genomförs årligen enkätundersökningar som mäter elevernas trygghet och trivsel och förekomst av mobbning och kränkande behandling. Dessa undersökningar är en viktig del i det ständigt pågående systematiska arbetet med att öka elevernas trygghet och trivsel.