Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Modersmål, flerspråkighet och nyanlända

Med undervisning i modersmål ges du som elev förutsättning att utveckla ditt modersmål och lära dig mer om hemlandet och den egna kulturen. På Enheten för flerspråkighet och Start Lerum arbetar modersmålslärare, studiehandledare och lärare på Start Lerum.

Modersmålsundervisning i grundskola och grundsärskola

Om du talar ett annat språk än svenska hemma, och går i grund- eller grundsärskola, kan du få undervisning i ditt modersmål. I grundskolan och i grundsärskolan är modersmål ett eget skolämne med egen kursplan. Modersmålsundervisningen sker utanför ordinarie timplan och oftast på din skola.

Undervisningen erbjuds om du:

 • har minst en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska,
 • använder språket dagligen som samtalsspråk.
 • har grundläggande kunskaper i modersmålet.

Syftet med att läsa ditt modersmål är bland annat att du ges möjlighet att:

 • utveckla dina kunskaper i och om ditt modersmål.
 • utveckla språket i tal och skrift.
 • utveckla dina kunskaper om hemlandet och dess kultur.

Ansökan till undervisning i modersmål i grund- och grundsärskolan

Du som vårdnadshavare behöver bara ansöka en gång under ditt barns tid i grund- eller grundsärskolan. Du som vårdnadshavare ansöker om undervisning i modersmål via e-tjänst. Vill du säga upp platsen görs det på samma e-tjänstblankett. Enheten kontaktar dig som vårdnadshavare när och om det finns lärare i modersmålet. Vid frågor om ansökan till undervisning i modersmål kontaktas enheten för flerspråkighet+Start - se nedan.

Undervisning i minoritetsspråk

För dig som har något av de nationella minoritetsspråken i familjen eller i släkten kan ansöka om undervisning i språket för ditt barn från förskoleklass till årkurs 9.

Språket behöver inte vara det dagliga språket i familjen och ditt barn behöver heller inte ha grundläggande kunskaper i språket. Du ansöker på samma sätt som till undervisning i modersmål.

De fem minoritetsspråken är:

 • finska
 • jiddisch
 • meänkieli
 • romani chib
 • samiska

Ansökan om modersmålsundervisning på gymnasiet

Pratar du ett annat språk än svenska hemma har du möjlighet att få undervisning i modersmål under din gymnasietid.

På gymnasiet gör du som elev en ansökan tillsammans med gymnasiets Studie- och yrkesvägledare, SYV. Enheten kontaktar dig om eventuell undervisning i modersmål.

Modersmålsundervisningen kan anordnas som:

 1. individuellt val.
 2. utökat program.
 3. ersättning för undervisning i andra språk än svenska och engelska.

Det finns tre kurser:

 • Modersmål 1, 100 gymnasiepoäng.
 • Modersmål 2, 100 gymnasiepoäng.
 • Aktiv tvåspråkighet, 100 gymnasiepoäng.

Kontakt oss

E-post: enhetflersprakighetstart@lerum.se