Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Modersmål och flerspråkighet

Undervisning i modersmål kan stödja barnet i att utveckla sitt språk och att lära sig mer om den egna kulturen.

Enheten för flerspråkighet och Start här i Lerum arbetar aktivt för att vara en del av flerspråkiga barn och elevers lärande. Det gör enheten genom att erbjuda:

  • Undervisning i modersmål till grund- och gymnasielever.
  • Informera om Sveriges minoritetsspråk till kommunens invånare, förskole- och skolpersonal.
  • Vara ett stöd till förskolornas- och skolornas personal kring arbetet med flerspråkiga barn och elever.
  • Studiehandledare till nyanlända elever på deras starkaste språk.
  • Start Lerum.     

Vad är modersmål?

Modersmål kallas det språk som en person lärt sig som barn.

Vad är flerspråkighet?

En person kan ha lärt sig flera olika språk. Detta kan ha skett i:

  • hemmet
  • i skolan
  • flytt till annat land