Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Undervisning i modersmål

Vårt samhälle är både mångkulturellt och flerspråkigt. Genom undervisning i modersmål i skolan och genom modersmålsstöd i förskolan kan barnen och eleverna få stöd i att utveckla sin tvåspråkiga kulturella identitet.

Det kan också hjälpa barnet och eleven att få en stark självkänsla.

Undervisningen erbjuds elever som:

 • har minst en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska,
 • använder språket som dagligt umgängesspråk i hemmet och
 • har grundläggande kunskaper i språket.

Ett utvecklat modersmål ger:

 • bra förutsättningar för att lära sig svenska
 • bra förutsättningar att få kunskaper i övriga skolämnen och
 • bra förutsättningar att få kunskaper i andra språk.

Syftet med att läsa och få stöd i sitt modersmål är bland annat att eleven:

 • utvecklar sina kunskaper i och om sitt modersmål
 • utvecklar språket i tal och skrift
 • utvecklar sina kunskaper om landet och dess kultur

Förskola

I Lerums kommun ges modersmålsstöd till både personal i förskolan och till vårdnadshavare i form av:

 • en plattform till förskolans personal med material på olika språk
 • Till nyanlända vårdnadshavare: en föräldrastödskurs Ny i skolan och i Lerum.
 • Sagoläsning på två språk, svenska och ett annat språk. På biblioteket i Lerums centrum.

Förskoleklass

I Lerums kommun får vårdnadshavare till barn i förskoleklass stöd i sitt modersmål genom:

 • att pedagogerna i skolan har tillgång till en plattform. Den stödjer pedagogerna med material på olika språk.
 • Till nyanlända vårdnadshavare: en föräldrastödskurs Ny i skolan och i Lerum.
 • Sagoläsning på två språk, svenska och ett annat språk. På Lerums bibliotek (huvudbiblioteket).

Grundskola och grundsärskola

De barn som hemma pratar ett annat språk än svenska kan få undervisning i sitt modersmål. Undervisningen är i skolan.

I grundskolan och i grundsärskolan är modersmål ett eget ämne. Ämnet har en egen kursplan. Modersmålsundervisningen bedrivs utanför ordinarie timplan.

Ansökan

Ansökan till undervisning i modersmål görs en gång under elevens tid i grundskolan.

Ansökan skickas till barnets skolas rektor. Rektor beslutar om modersmålsundervisning och ”beställer” den på Enheten för flerspråkighet och Start. Lärare kontaktar elevens vårdnadshavare när det finns lärare i modersmålet.

Blankett                        

Blankett för ansökan till undervisning i modersmål finns på kommunens sida för e-tjänst (se ovan). Blankett kan också finnas på barnets skola.

Ny i Sverige

Är du ny i Sverige och har barn som vill läsa modersmål kan ansökan göras på tre olika sätt:

 • på Start Lerum. Läs mer om Start Lerum via länk nedan.
 • fylla i blanketten på Lerum kommuns sida för e-tjänster.
 • fylla i blanketten på barnets skola.

Gymnasium

Elever som pratar ett annat språk än svenska hemma har möjlighet att få undervisning i modersmål på gymnasiet.

Modersmålsundervisningen kan anordnas som:

 1. individuellt val
 2. utökat program
 3. ersättning för undervisning i andra språk än svenska och engelska.

Det finns tre kurser:

 1. Modersmål 1, 100 gymnasiepoäng.
 2. Modersmål 2, 100 gymnasiepoäng.
 3. Aktiv tvåspråkighet, 100 gymnasiepoäng.

Ansökan

På gymnasiet gör eleven en ansökan tillsammans med gymnasiets Studie- och yrkesvägledare, SYV. Ansökan skickas till gymnasiets rektor. Rektor skickar godkänd ansökan till Enheten för flerspråkighet och Start. Enheten kontaktar elev om eventuell undervisning i modersmål.

Säga upp undervisningen i modersmål

Ska eleven avsluta sin undervisning i modersmål fylls blanketten Uppsägning av modersmål i. Blanketten finns som e-tjänst (se länk ovan). Blanketten skickas till Enheten för flerspråkighet och Start.