Modersmål

Modersmål
Modersmål är det första språk
en person lär sig att tala.
Varje elev får information om skolan
på sitt modersmål.

Lerums kommun försöker att ordna
undervisning på modersmålet
för elever som kommer från andra länder
från det att barnet är 5 år.

Barn från andra länder
Barn från andra länder blir snabbt
en del av sin klass och lär sig fortare
att prata svenska.
De svenska barnen lär sig samtidigt
om andra kulturer.
Barn från andra länder får extra
stöd i svenska språket
under sitt första år i skolan.

Modersmål på gymnasiet
Elever på gymnasiet som talar
ett annat språk än svenska hemma
kan få modersmålsundervisning.
Det är skolans rektor som bestämmer om
du får undervisning i ditt modersmål.


Du hittar blankett för anmälan
underst på sidan.