Integrationsplattformen för barn och unga

Lerums kommuns Integrationsplattform för barn och unga syftar till att motverka isolering och exkludering och möjliggör tillgänglig och levande delaktighet.

Plattformen är en bas för aktiviteter som ska hjälpa barn och unga att känna att de kan vara med och påverka och få inflytande i samhället.Vem som helst – ung som gammal, organisation som privatperson – kan ge förslag på aktiviteter, projekt och events.

Har du en idé?

Tveka inte att lämna in ditt förslag, bara fantasin sätter gränser. Du kan använda formuläret nederst på sidan.  Exempel på redan genomförda aktiviteter är Världens Mat (matlagning med recept från världens alla hörn), Simskola, Musikprojekt, Kompisfika/Kompislunch, Bowling, Innebandy, Fotbollscup, Tennis och Kreativ Verkstad.

Integrationsungdomsrådet beslutar 

Aktivitetsförslagen diskuteras i Integrationsungdomsrådet, som sedan beslutar om vilka aktiviteter man vill gå vidare med. Rådet ger också feedback på de inlämnade förslagen utifrån vad de vet om barn och ungas behov och önskemål.

KomsiKomsi 

Integrationsungdomsrådet (Rådet) består av 15 ungdomar från 12 år och uppåt. I Rådet finns följande funktioner representerande: ordförande, sekreterare, tidsansvarig, ekonomiansvarig, marknadsföringsansvariga och aktivitetssamordnare. Rådet träffas varannan vecka och har sina sammanträden på Mötesplatsen KomsiKomsi. Till KomsiKomsi är alla ungdomar från åk 7 välkomna för att få hjälp med sina läxor, för att få information om kommande aktiviteter, för att få samhällsinformation eller för att bara umgås.

Öppet tisdagar 

Mötesplatsen KomsiKomsi är öppen på tisdagar 14.30–17 och finns på Lerums gymnasium, studiestugan, andra våningen. Vill du ställa upp som volontär och hjälpa ungdomarna med sina läxor? Hör av dig till oss! Om du själv studerar på Lerums gymnasium kan du få ett intyg på ditt deltagande om du hjälper till under fem veckor – en bra erfarenhet du kan lägga till på ditt CV!

Triangelsamarbete

Integrationsplattformen för barn och unga i Lerums kommun är ett samarbete mellan Lerums gymnasium, Start Lerum och Enheten för Mottagande och Integration. Integrationsplattformen drivs också i nära samarbete med andra kommunala verksamheter och externa aktörer, så som civilsamhället och dess organisationer och föreningar. Framförallt drivs dock Integrationsplattformen av barn och unga själva.

Barn och ungas delaktighet

Barn och ungas delaktighet i samhället är av stor vikt för att undvika exkludering och isolering, samt för att lägga en god grund för demokratiska värderingar. Ett ökat samhällsdeltagande bland barn och unga rustar också för vuxenlivet, samt säkerställer målgruppens representativitet i en demokrati. Det är av stor vikt att barn och unga får stöd i sitt engagemang och själva får vara med och påverka sin situation. 

Kontaktuppgifter

Klicka här för att se oss på Facebook