Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Skolskjuts, elevresor och inackordering

Skolskjuts

Elever som är folkbokförda i Lerums kommun och som går i förskoleklass, grundskola eller särskola har under vissa förutsättningar rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan. 

Mer information om skolskjuts.

Resor för elever på gymnasiet

Du har under din gymnasietid rätt till ett skolkort om resvägen mellan bostaden och skolan överstiger sex kilometer. Skolkortet gäller under hela läsåret.

Mer information om skolkort för elever på gymnasiet.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg kan sökas av dig som går i gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. 

Mer information om inackorderingstillägg.