Riktlinjer för elever som studerar på Folkhögskola

Elever som är 18-20 år som har avbrutit sina gymnasiestudier för att fortsätta på folkhögskola.

De elever som fyller 18 år senast under det kalenderår kursen börjar, eller är äldre och saknar slutbetyg eller examensbevis från gymnasiet har möjlighet att få bidrag vid studier på Folkhögskola. Bidrag utgår till och med våren det år eleven fyller 20 år för studier som motsvarar gymnasieutbildning.

Ersättning utgår enligt följande:

Litteratur ersätts med högst 2 603 kronor per år. Ersättning baseras på Lerums kommuns budget för läromedel inom gymnasieskolan per läsår.

Skolmåltider ersätts med högst 2 500 kronor per termin. Ersättning för skolmåltider baseras på Lerums kommuns budget för skolmåltider fördelat på antal undervisningsdagar i den egna gymnasieskolan.

Elevresor

Elever som har en resväg på minst 6 kilometer har rätt till skolkort enligt kommunens gällande regler för elevresor utom i de fall eleven får inackorderingsbidrag från CSN. Eventuellt inackorderingsbidrag kan sökas hos CSN. Kommunen betalar inte kursavgift eller serviceavgift.