Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Inackordering

Den här sidan riktar sig till dig som tänker söka studier eller som redan studerar på annan ort. Inackorderingstillägg är ett ekonomiskt stöd för boende, fördyrat uppehälle och hemresor till följd av skolgången. Det kan sökas av dig som går i gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Inackorderingstillägg

För att beviljas inackorderingstillägg krävs att du på grund av lång eller besvärlig resväg måste vara – och i praktiken är - inackorderad på skolorten eller i dess närhet.

Observera att du inte är berättigad till både inackorderingstillägg och skolkort mellan skola och hemort. Är du andrahandsmottagen, så kallat frisök, har du inte rätt till inackorderingstillägg.

Ansökan 

Ansökan om inackorderingstillägg gör du till din hemkommun. Inackorderingstillägget söker du inför varje läsår. Tillägg kan också prövas i efterhand för närmast föregående termin.

Utbetalning

Inackorderingstillägg beviljas normalt för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Utbetalning sker i efterskott månadsvis, vanligen sista bankdagen i månaden.