Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Inackordering

Stöd för dig som studerar på annan ort 

Den här sidan riktar sig till ungdomar som tänker söka studier eller som redan studerar på Fyra hus annan ort. Ansökan om inackorderingstillägg ska göras till den studerandes hemkommun. För Lerumsungdomar gäller alltså att kontakta Lerums kommun för tillägget. För ungdomar från andra kommuner som studerar i Lerum gäller kontakt med den egna hemkommunen.

Upp till 20 år

Inackorderingstillägg är ett ekonomiskt stöd för boende, fördyrat uppehälle och hemresor till följd av skolgången. Det kan sökas av dig som går i gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år.

Sök inför varje läsår

Inackorderingstillägget söks inför varje läsår. Tillägg kan också prövas i efterhand för närmast föregående termin. För att beviljas inackorderingstillägg krävs att du på grund av lång eller besvärlig resväg måste vara – och i praktiken är - inackorderad på skolorten eller i dess närhet.

Observera att elev inte är berättigad till både inackorderingstillägg och skolkort mellan skola och hemort. Elev som antagits genom andrahandsmottagning, så kallat frisök, har inte rätt till inackorderingstillägg.

Ansökan

Ansökan gör du via e-tjänst på kommunens hemsida. Länk till kommunens e-tjänster finns längst ner på denna sida.

Utbetalning i efterskott

Inackorderingstillägg beviljas normalt för fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen. Utbetalning sker i efterskott månadsvis, vanligen sista bankdagen i månaden. Ladda hem filerna längst ner på denna sida för mer information.

 

Foto: www.freedigitalphotos.net