Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Vanliga frågor och svar

Vad är skolskjuts?

Skolskjuts är en kostnadsfri transport med skolkort eller anordnad skjuts mellan hemmet (där eleven stadigvarande bor) och skolan. Skolskjuts anordnas bara utifrån de tider när skoldagen börjar och slutar enligt schemat. Skolskjuts beviljas inte till och från fritids, frivilliga aktiviteter, läxhjälp, tillfälligt boende, resor under lovdagar och helger, och så vidare.

Hur lång tid tar ansökningsprocessen?

En kommun är skyldig att individuellt pröva varje ansökan som kommer in till kommunen. En del ansökningar kan handläggas snabbt medan andra tar längre tid. För att handläggningsprocessen ska gå så smidigt som möjligt är det viktigt att blanketten är rätt ifylld och eventuella intyg är bifogade. Vid terminsstarten är handläggningstiden längre på grund av att många ansöker samtidigt. Vill du vara säker på att få skolskjuts till skolstart, ska du skicka in ansökan senast 15 maj vårterminen innan skolstart. Under läsårets gång kan en vanlig handläggningstid variera från några dagar till någon vecka.

Kan man få skolskjuts vid olycksfall eller tillfällig funktionsnedsättning?

Vid tillfällig funktionsnedsättning på grund av olyckshändelse kontaktar vårdnadshavaren kommunens försäkringsbolag (Protector). Försäkringsbolaget kan stå för transportkostnaden till och från skolan, vårdcentral, sjukhus, etcetera.

Klicka här för mer information om kommunens försäkring

Kan man få skolskjuts vid planerad operation?

Vid planerad operation ska du i god tid ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst och skicka in läkarintyg till: Sektor lärande, Skolskjutssamordnare, 443 80 Lerum.

Klicka här för att ansöka om skolskjuts via vår e-tjänst.

Kan man få skolskjuts vid växelvis boende?

Möjligheten att få skolskjuts vid växelvis boende begränsas geografiskt till den egna hemkommunen. Båda föräldrarna (och eleven) måste vara folkbokförda i Lerums kommun. Man kan inte få skolskjuts för bara en del av sträckan (t.ex. inom hemkommunen).

Varför har min ansökan om skolskjuts fått avslag?

Skolskjuts kan bara beviljas om villkoren i Skollagen och Lerums kommuns skolskjutsbestämmelser är uppfyllda. Om kommunen avslår en ansökan om skolskjuts, beror det på att kommunen anser att det inte finns stöd i regelverket för att bevilja ansökan och ett skriftligt beslut meddelas den sökande. Anser man att kommunens beslut är fattat på felaktiga grunder kan man överklaga ärendet till Förvaltningsrätten i Göteborg. Hur man överklagar ett beslut om skolskjuts framgår i beslutet från kommunen.

Var hämtar man sitt skolkort?

Elever i Lerums kommuns grundskolor hämtar sitt skolkort på respektive skolexpedition. Elever på fristående skolor hämtar sina skolkort på respektive skola.

När och var sker hämtning och lämning av elever som åker skolskjuts?

Elever som är beviljade skolskjuts i form av skolkort väljer själv vilken busslinje och avgång man vill använda med den ordinarie linjetrafiken. Information om linjer och avgångstider finns på Västtrafiks hemsida.

Vårdnadshavare till elever som är beviljade skolskjuts med anordnad trafik får besked av skolskjutstentreprenören om var den anordnade skolskjutsen hämtar och lämnar, samt vilka hämtningstider som gäller. Hämtning och lämning sker på uppsamlingsplats som kommunen anvisar.

Vad gör man om man tappat bort eller skadat sitt skolkort?

En elev som förlorat eller råkat skada sitt skolkort meddelar skoladministratören på sin skola. Skoladministratören spärrar det förlorade eller skadade kortet, beställer nytt och delar ut ett tillfälligt skolkort.

Vem kontaktar jag om skolskjutsen inte kommer?

Elever som åker skolskjuts med buss eller pendeltåg i linjetrafik vänder sig till Västtrafiks kundtjänst (på telefon 0771-41 43 00). Elever som åker anordnad skolskjuts vänder sig till den aktuella entreprenören:

Hur gör jag för att avboka den anordnade skolskjutsen?

Vårdnadshavaren ansvarar för att avboka vid t.ex. sjukdom, ledighet eller om eleven av annan orsak inte behöver transporten. Avbokningar görs till den aktuella entreprenören:

Jag och mina barn har flyttat. Vad innebär det för rätten till skolskjuts?

En elev som är beviljad skolskjuts och senare flyttar har inte automatiskt rätt till fortsatt skolskjuts. Kvarstår behov av skolskjuts ska vårdnadshavare skicka in en ny ansökan och kommunen prövar då rätten till skolskjuts från den nya adressen.

Mitt barn byter skola. Vad innebär det för rätten till skolskjuts?

En elev som är beviljad skolskjuts och byter skola har inte automatiskt rätt till fortsatt skolskjuts. Kvarstår behov av skolskjuts ska vårdnadshavare skicka in en ny ansökan och kommunen prövar då rätten till skolskjuts till den nya skolan.

Kan man beviljas skolskjuts för del av resan?

Nej, det är inte möjligt. Skolskjuts betyder transport mellan elevens hem och skolan i sin helhet och kan inte delas upp i mindre delar. Däremot är det möjligt att skolskjuts beviljas som en kombination av anordnad skolskjuts och buss i linjetrafik.