Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Studier på Folkhögskola

Är du mellan 18-20 år och har avbrutit dina gymnasiestudier för att fortsätta på Folkhögskola har du möjlighet att få bidrag för litteratur, skolmåltider och elevresor.

Bidrag vid studier på Folkhögskola

Fyller du 18 år senast under det kalenderår kursen börjar eller är äldre och saknar slutbetyg/examensbevis från gymnasiet har du möjlighet att få bidrag vid studier på Folkhögskola.

Bidrag kan du få för studier som motsvarar gymnasieutbildning fram till och med våren det år du fyller 20 år. 

Skolkort

Har du minst 6 kilometer mellan hem och skola har du rätt till skolkort enligt kommunens gällande regler för elevresor.

Observera att du inte har rätt till skolkort om du får inackorderingsbidrag från CSN.

Är du i behov av ett skolkort kontaktar du kommunens kundcenter KomIn.

Inackorderingsbidrag söker du hos CSN. Kommunen betalar inte kursavgift eller serviceavgift.