Elevresor gymnasieskola

Elever som studerar vid gymnasieskolan har under sin gymnasietid rätt till ett skolkort om resvägen mellan bostaden och skolan överstiger 6 kilometer. Du får skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Från höstterminen det år du fyller 20 år får du själv bekosta dina resor till och från skolan.

Elever som är folkbokförda i Lerums kommun och studerar i kommunal eller fristående skola i annan kommun hämtar sina skolkort hos kommunens kundcenter KomIn, inför varje nytt läsår. Vid kvittering av skolkort krävs giltig legitimation eller att vårdnadshavare finns med. Skolkort som beställs löpande under läsåret skickas hem till folkbokföringsadressen.

För elever som är folkbokförda i Lerums kommun och studerar vid Lerums gymnasium delas skolkort ut på skolan.

Förlorat eller defekt skolkort  

Skolkortet är en värdehandling och förlorar du kortet, kostar det 200 kronor att få ett nytt. Avgiften betalas med faktura som skickas ut i och med att kortet anmäls som förlorat. Är kortet defekt måste du skriva in kortnumret på ditt skolkort för att få ett nytt utan kostnad. Till dess att du får ditt nya skolkort får du ett tillfälligt skolkort på din skolas expedition. Det tillfälliga skolkortet är giltigt under fem vardagar.

Elever folkbokförda i Lerums kommun och som studerar vid Lerums gymnasium anmäler direkt förlorat eller defekt skolkort till skolan. Elever folkbokförda i Lerums kommun och som studerar i kommunal eller fristående skola i annan kommun anmäler förlorat eller defekt skolkort via e-tjänst på kommunens hemsida.

Klicka här för att göra anmälan om förlorat eller defekt skolkort.

Ej folkbokförd i Lerums kommun

Är du inte folkbokförd i Lerums kommun men går på Lerums gymnasium, ska du vända dig till din hemkommun som ansvarar för ditt skolkort.