Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Elevresor gymnasieskola

Läser du på gymnasiet har du under din gymnasietid rätt till ett skolkort om resvägen mellan din folkbokföringsadress och skolan är mer än 6 kilometer. Du får skolkort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Från höstterminen det år du fyller 20 år får du själv betala dina resor till och från skolan.

Uthämtning av skolkort

Är du folkbokförd i Lerums kommun och studerar i kommunal eller fristående gymnasium i annan kommun hämtar du ditt skolkort hos kommunens kundcenter KomIn, inför varje nytt läsår. När du hämtar ditt skolkort behöver du ha med dig giltig legitimation eller att vårdnadshavare finns med. Skolkort som beställs löpande under läsåret skickas hem till folkbokföringsadressen.
Klicka här för att se öppettiderna för KomIn.

För elever som är folkbokförda i Lerums kommun och studerar vid Lerums gymnasium delas skolkort ut på skolan.

Förlorat eller defekt skolkort  

Skolkortet är en värdehandling och förlorar du kortet, kostar det 200 kronor att få ett nytt. Avgiften betalas med faktura som skickas ut i och med att kortet anmäls som förlorat. Är kortet defekt måste du skriva in kortnumret på ditt skolkort för att få ett nytt utan kostnad. Till dess att du får ditt nya skolkort får du ett tillfälligt skolkort på din skola. 

Anmälan av förlorat eller defekt skolkort

Är du folkbokförd i Lerums kommun och studerar vid Lerums gymnasium anmäler du det förlorade eller defekta skolkortet direkt till skolan.

Elever folkbokförda i Lerums kommun och som studerar i kommunal eller fristående skola i annan kommun anmäler förlorat eller defekt skolkort via e-tjänst.

Elev med funktionsnedsättning

Elever som studerar vid gymnasieskolan men som på grund av varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med kollektivtrafiken kan ansöka om färdtjänst för resor mellan hem och skola. 

Elever som beviljats färdtjänst för resor till/från gymnasieskola kan ansöka om ersättning motsvarande den egenavgift som tas ut i samband med dessa resor. Ansökan om ersättning görs via Sektor lärande.

Ej folkbokförd i Lerums kommun

Är du inte folkbokförd i Lerums kommun men går på Lerums gymnasium ska du vända dig till din hemkommun som ansvarar för ditt skolkort.