Sommarlovskort till skolungdomar

Regeringen har nu fattat beslutet som ger skolungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan och 1-2 i gymnasiet möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet.

Samtliga elever i ovan nämnda årskurser och som är folkbokförda i Lerums kommun får skolkort via Lerums kommun. Det gäller också de asylsökande elever som bor i Lerums kommun.  Utkvittering av sommarkorten sker på respektive skola

Elever som går i skola i Lerums kommun men som är folkbokförda i annan kommun får sitt kort av hemkommunen. De folkbokförda elever i Lerums kommun som går i skolan i annan kommun får kvittera ut sina sommarlovskort på kundcenter KomIn i kommunhuset. ID-handling eller målsman måste medföras. Vi återkommer när det är dags för detta. Sommarlovskorten gäller 1 juni-31 augusti 2018.

Biljetten kommer att vara laddad på ett Västtrafikskort och ha ”regionen runt”-giltighet och gälla dygnet runt under hela sommarlovet (fram till och med den 31 augusti).

Frågor och svar

Vilka elever omfattas?

Målgruppen är skolungdomar som respektive vårtermin lämnar antingen årskurserna 6–9 i grundskolan, grundsärskolan eller år 1 och 2 i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan och ska även innefatta elever i specialskolan som lämnar årskurs 10 (Såväl kommunala skolor liksom friskolor omfattas).

Vad händer om det är något fel på korten eller om en elev tappar sitt kort?

Har eleven låtit registrera sitt sommarlovskort via vasttrafik.se, kan den som registrerat kortet själv spärra sitt kort på ”Mina sidor” och då skickas ett ersättningskort ut. Vill man ha hjälp kan man vända sig till en Västtrafikbutik alternativt Västtrafiks kundtjänst (0771-41 43 00), dock inte ett försäljningsombud. Kommunen ansvarar inte för att byta ut defekta kort eller ordna med ersättningskort till eleverna utan ska hänvisa till Västtrafik i dessa fall.

Var gäller korten, geografisk omfattning och i vilken trafik?

Vi använder befintliga produkter för denna sommarlovsbiljett vilket innebär att den ger samma resmöjligheter som den publika laddningen Fritid 100 dagar. Den gäller dygnet runt i hela regionen samt i Kungsbacka kommun.