Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Särskola

För elever som inte bedöms nå upp till kunskapskraven i grundskolan eller i gymnasieskolan på grund av en funktionsnedsättning finns grundsärskola och gymnasiesärskola. Även inom vuxenutbildningen finns motsvarande möjlighet.

Grundsärskola

Utbildningen i grundsärskolan anpassas efter varje elevs förutsättningar och består av nio årskurser.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem olika ämnesområden.

Gymnasiesärskola

Gymnasiesärskolan är fyraårig och frivillig.

Det finns yrkesinriktade nationella program och individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna.

Särskild utbildning för vuxna

Inom vuxenutbildningen finns möjligheter till utbildning motsvarande grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Utbildningarna inom vuxenutbildningen heter särskild utbildning på grundläggande nivå och särskild utbildning på gymnasial nivå.

Målsättningen med utbildningen är att vuxna med funktionsnedsättning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. Utbildningens övergripande mål är att ge vuxna möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbetslivet och för att främja personlig utveckling och deltagande i samhällslivet.