Lerums gymnasiesärskola

På Lerums gymnasiesärskola får du studera på en fyraårig utbildning med både teoretiskt och praktiskt innehåll. Vi utgår från varje elevs individuella behov och förutsättningar och erbjuder därför studier på olika nivåer. Det finns yrkesinriktade nationella program och individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna.

Lerums Gymnasiesärskola ligger i en vacker parkmiljö, bara några minuters promenadväg från Lerums centrum och lokaltågen.

Individanpassade studier

Studierna utgår från varje elevs behov och individuella förutsättningar. Individanpassade studier kan därför innebära att en elev på gymnasiesärskolans Individuella program läser vissa kurser på gymnasiesärskolans Nationella program. Likaså kan en elev på våra Nationella program läsa kurser på det vanliga gymnasiet.

Beslut om detta fattas i samråd mellan elev, vårdnadshavare och skolans personal.

Hög personaltäthet

Undervisningen i gymnasiesärskolan sker framför allt i små grupper och med hög personaltäthetmed både lärare och elevassistenter i klassrummet.

APL

APL – Arbetsplatsförlagt lärande (praktik) är en viktig del av utbildningen på våra Nationella  program. Under utbildningens fyra läsår ska minst 22 veckor vara förlagda på en arbetsplats.

Utbildningens mål

  • Att utveckla dina kunskaper och att förbereda dig för ett meningsfullt och självständigt vuxenliv.
  • Att stärka ditt självförtroende och skapa trygghet.
  • Att hjälpa dig att se dina resurser och att utveckla dina förmågor.

Vi erbjuder

Ansökan till Gymnasiesärskolan

Din studie- och yrkesvägledare hjälper dig med att söka till gymnasiesärskolan.

Kontakt

Rektor

Sara Lundqvist
Telefon: 0302-52 13 45


Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 073-684 44 47

 

Programansvarig individuella programmet

Telefon: 0302-52 16 31
SMS: 072-733 17 89

 

Fritids

Telefon: 0302-52 13 54
SMS: 076-129 55 27