Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Lerums gymnasiesärskola erbjuder programmet för fastighet, anläggning och byggnation.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation ger dig grundläggandekunskaper inom dessa yrkesområden. Utbildningen förbereder dig för att exempelvis kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter, eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer. Den syftar också till att utveckla förmågan att planera och genomföra olika arbetsuppgifter.

Utbildningen är fyraårig och anpassas efter dina mål och förutsättningar. Undervisningen sker framför allt i små grupper och med hög lärartäthet.

Arbetsplatsförlagt lärande om minst 22 veckor ingår i utbildningen.

 


Kontaktuppgifter

Andréas Vestberg, Andreas.Vestberg@lerum.se 
Programansvarig
nationella program

Sara Lundqvist
Rektor
Gymnasiesärskolan
0302-52 13 45

Se Skolverkets film om Programmet för Fastighet, anläggning och byggnation