Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Våra program

Vi vänder oss till dig som har rätt att gå i gymnasiesärskolan, har lust för utbildning och behöver mer tid och stöd för att lära. Din framtid är vårt gemensamma mål! Lerums gymnasiesärskola erbjuder tre program.

Programmet för Administration, handel och varuhantering

Programmet ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom administration, handel och varuhantering.

Utbildningen passar dig som vill arbeta i butik, med marknadsföring, sälj och service. Administration, handel och varuhantering förutsätter kontakter mellan människor och utbildningen utvecklar därför förmågan att möta kunder och medarbetare, samt att formulera och kommunicera ett budskap skriftligt såväl som muntligt.

Utbildningen är fyraårig och anpassas efter dina mål och förutsättningar. Undervisningen sker framför allt i små grupper och med hög lärartäthet. Arbetsplatsförlagt lärande om minst 22 veckor ingår i utbildningen.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet ger dig grundläggande kunskaper inom fastighet, anläggning och byggnation. Utbildningen förbereder dig för att exempelvis kunna arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter, eller markarbeten och underhåll i parkmiljöer. Den syftar också till att utveckla förmågan att planera och genomföra olika arbetsuppgifter.

Utbildningen är fyraårig och anpassas efter dina mål och förutsättningar. Undervisningen sker framför allt i små grupper och med hög lärartäthet. Arbetsplatsförlagt lärande om minst 22 veckor ingår i utbildningen.

Individuellt program

Individuellt program vänder sig till dig, som behöver en strukturerad och individanpassad undervisning.

Undervisningen på det individuella programmen omfattar följande ämnesområden;

  • Estetisk verksamhet
  • Hem- och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

I ovanstående ämnesområden ingår bild, musik, hantverk, drama, matematik, naturkunskap, miljökunskap, samhällskunskap, geografi, historia, svenska och engelska.