Sjukfrånvaro

Anmäl snarast möjligt om du på grund av sjukdom eller annan anledning är förhindrad att infinna dig i skolan. För att ha rätt till stöd efter frånvaro måste du ha varit sjukanmäld.

sjukanmälan sker till administratör anna.lindqvist@lerum.se, 0302-52 15 34.

Vid längre tids sjukdom

Ta tillsammans med klassföreståndaren kontakt med skolledningen för att planera studiehjälp.