Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Starta fristående verksamhet

Lerums kommun välkomnar föräldrar, föreningar, organisationer och företag att vara med och göra Lerums barn- och skolbarnomsorg stimulerande, omväxlande och positiv för barnen.

Vi ser förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass som drivs av annan än kommunen som ett komplement till vår egen verksamhet, vilket ökar valfrihet för medborgaren.
Här vänder vi oss till dig som har tankar och funderingar kring att starta en verksamhet.

Information om verksamhetsformer

Förskoleverksamheten avser barn som inte går i skolan och kan bedrivas i form av förskola eller pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorgen avser barn till och med tolv år som går i skolan och kan bedrivas i form av fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Förskola

Pedagogisk verksamhet för barn fram till skolstarten.

Fritidshem

Pedagogisk verksamhet för skolbarn till och med tolv år.

Pedagogisk omsorg

Utgör ett samlingsbegrepp för flera olika verksamhetsformer och kännetecknas till stora delar av att en ensam vuxen arbetar i det egna hemmet, exempelvis ett familjedaghem.

Vem kan driva fristående förskola eller fritidshem?

Det finns olika sätt att organisera och driva en fristående förskola eller fritidshem på.

Föräldrakooperativ

En sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvar för omsorgen av sina egna och/eller andras barn. 

Ideell organisation

Verksamheten bedrivs av en etablerad ideell organisation som har facklig, politisk, religiös, idrottslig eller kulturell anknytning.

Personalkooperativ

Personalen som arbetar i verksamheten äger och driver den fristående förskolan eller det fristående fritidshemmet.

Bolag

Verksamheten ägs och drivs som ett bolag, exempelvis som enskild firma, handelsbolag eller aktiebolag.

Speciell form av pedagogik

Verksamheten drivs enligt en speciell form av pedagogik, exempelvis Montessori, Waldorff eller annan erkänd pedagogisk inriktning.
Beroende på vilken form du väljer att organisera din verksamhet så finns olika regler kring skatt bland annat. Du behöver till exempel inneha F-skattsedel.
Mer information finns på www.skatteverket.se.

Ansökan

Ansökan om godkännande ska göras på särskild ansökningsblankett och lämnas till Sektor lärande i Lerums kommun. Du behöver göra ansökan i god tid innan verksamheten beräknas starta.

Blanketter för ansökan för att starta fristående verksamhet inom förskola eller pedagogisk omsorg samt för godkännande för fristående förskola hittar du på kommunens sida för blanketter och e-tjänster. 

Klicka här för att komma till kommunens sida för blanketter och e-tjänster.

Du hittar mer information nederst på denna sida. I dokumenten kan du läsa om vad som krävs för godkännande av kommunen, om bidrag, lämplig lokal, lagstiftning och styrdokument.

Anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden

Enligt miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att inkomma med en skriftlig anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden innan man startar en förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter. Klicka här på denna länk för mer information om anmälan.

Ägar- och ledningsprövning

Från och med 1 januari 2019 gäller nya regler om ägar- och ledningsprövning för enskilda huvudmän. Klicka här på denna länk för mer information om ägar- och ledningsprövning.