Studievägledning

Du som har frågor om att gå på grundskola
eller gå på särskola eller gå på gymnasiet
eller gå på vuxenutbildning
kan prata med kommunens studievägledning.

Studievägledning finns på de här skolorna.
Du kan ringa hit även om du inte går på skolan.
 
Alléskolan telefonnummer 52 16 65
Hjällsnässkolan telefonnummer 52 17 61
Rydsbergsskolan telefonnummer 52 13 10
Stenkulan telefonnummer 52 12 94 eller 52 16 65
Torpskolan telefonnummer 52 12 94 eller 52 16 65
 
Gymnasiet telefonnummer 52 15 54
Gymnasiesärskolan telefonnummer 52 13 10 eller 52 17 61
Individuella programmet på gymnasiet telefonnummer 52 13 74
 
Lerums vuxenutbildning 52 15 16