Betygsprövning

Du som studerar på Lerums gymnasium kan göra kostnadsfri prövning för att höja ett underkänt betyg (F).

Om du inte har betyg eller har fått F på en kurs har rätt att göra en prövning. Prövningen är kostnadsfri och ska göras inom den tid du är inskriven på gymnasiet.

Rutiner för F-prövning

  1. Elev som vill göra en prövning kontaktar administrationen på Lerums gymnasium som tar emot anmälan till prövning.
  2. Eleven får kontaktuppgifter till prövande lärare och kontaktar läraren för information och planering.
  3. Prövningen görs vid angivet prövningstillfälle, se läsårets prövningstider.

Höjning av betyg efter avslutad gymnasieutbildning

Prövningsdatum läsåret 2019-2020

Tag kontakt med läraren i god tid, minst två veckor, innan du ska pröva. Kontaktuppgifter får du när du anmäler dig till prövning.

Med anledning av Convid-19 kommer kommande prövningsdag den 24 mars senareläggas. Mer information kommer.

  • Tisdag 24 mars 2020, provet startar klockan 8.30
  • Måndag 1 juni 2020, provet startar klockan 8.30 (prövning i svenska och svenska som andraspråk ej möjligt denna period)