Plattform Lerum - Föräldraguide

Att vara förälder är fantastiskt men kan också vara väldigt svårt. Vi utmanas alla ibland och då är kan det vara bra att veta att du som förälder i Lerums kommun kan vända dig till vår verksamhet Plattform Lerum, för att få råd och stöd i ditt föräldraskap.

Plattform Lerum finns på flera ställen i kommunen och i olika format. Här nedan hittar du vår föräldraguide med mer information. Vår ambition är att göra det enkelt för alla föräldrar och barn. Vi vill att du snabbt och lätt ska kunna få den information, den kunskap och det stöd som behövs för att få familjelivet att fungera.

Plattform Lerum erbjuder

  • Mötesplatser
  • Föräldraskapsutbildningar
  • Föräldrarådgivning/föräldrastöd
  • Information om vilket stöd det finns att få för ditt barn och din familj
  • Uppsökande verksamhet till ungdomar

Mötesplatser

Plattform Lerum har tre mötesplatser dit du som förälder kan vända dig:

  • Föräldrastöd för skolbarn
  • Familjecentralen Växthuset i Gråbo
  • Öppna förskolan i Floda

Föräldrastöd för skolbarn

Vi erbjuder föräldrarådgivning och föräldrautbildning till dig som har barn i skolåldern. Föräldrastöd fungerar också som informationscentral gällande vilket stöd ni som familj kan få.
Klicka här för att läsa mer om föräldrastöd för skolbarn.

Familjecentralen Växthuset i Gråbo

Vi erbjuder en öppen förskola i Gråbo, föräldrarådgivning och föräldrautbildning för alla föräldrar bosatta i kommunen med barn i åldern 0-6 år till och med förskoleklass. Familjecentralen fungerar också som informationscentral gällande vilket stöd ni som familj kan få. 
Klicka här för att läsa mer om Familjecentralen Växthuset i Gråbo.

Öppna förskolan i Floda

Vi erbjuder en öppen förskola och föräldrarådgivning för alla föräldrar bosatta i kommunen med barn i åldern 0-6 år till och med förskoleklass. 
Klicka här för att läsa mer om Öppna förskola i Floda.

Andra mötesplatser

Det finns flera platser i kommunen där föräldrar kan träffa varandra och ibland även få råd och stöd som på bibliotek, lekplatser och kyrkor.
Klicka här för att se fler mötesplatser för dig som förälder.

Föräldrarådgivning

Plattform Lerum erbjuder kostnadsfri föräldrarådgivning som vänder sig till föräldrar i Lerums kommun med barn och ungdomar i åldern 0-20 år.
Klicka här för att läsa mer om vår föräldrarådgivning.

Föräldraskapsutbildning

Plattform Lerum erbjuder föräldraskapsutbildning, som är ett program med syfte att ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn. Utbildningen är kostnadsfri.
Klicka här för att läsa mer om föräldraskapsutbildningen och hur du anmäler dig.

Fältverksamheten 

Vi erbjuder stöd till ungdomar på uppdrag av ungdomarna själva. Ungdomarna möter vi fältsekreterare genom uppsökande arbete där ungdomarna vanligtvis finns. Tills oss kan du mellan 12 till 20 år vända dig om du behöver någon att prata med.
Klicka här för att läsa mer om fältverksamheten och hur du kommer i kontakt med våra fältsekreterare.

Råd och stöd

Plattform i Lerum har samlat tips på var du som förälder kan få råd och stöd. Klicka här för att komma till tipsen.