Vision 2025

Lerums kundcenter KomIn

Stäng Kontakt

Kontakt

Facebook: www.facebook.com/lerumskommun

E-post: kommun@lerum.se

Telefon: 0302-52 10 00

Besök: Bagges torg, Brobacken 1, Lerum

Postadress: Lerums kommun, 443 80 Lerum

Öppettider

Måndag − torsdag 8−18

Fredag 8−16

Öppet även under lunchen.

Aktivera Talande Webb

Stäng Aktivera Talande Webb

Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 eller tidigare. I visionen står också att Lerums kommun ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande.

 • Pusselbitar med texterna hållbarhet, kreativitet, inflytande

  Visionen och dess ledord

  Visionen beskriver var Lerums kommun ska vara 2025 och är framtagen i dialog mellan politiker och ett stort antal Lerumsbor. Visionens huvudrubrik är - Sveriges ledande miljökommun 2025 - med ledorden hållbarhet, kreativitet och inflytande.

 • En gaffel med grönsaker

  Våra prioriteringar

  För att nå visionen måste vi prioritera och fokusera: Byt fokus i samhällsplaneringen, prioritera hållbara transporter, skapa beredskap mot ett annat klimat, skapa nya hållbara jobb och gör det lätt att leva klimatsmart i Lerum.

 • Flicka klättrar uppför en klättervägg.

  Hur styr vi mot visionen?

  Så här långt har vi nått hittills. För att följa, utvärdera och planera arbetet med att nå visionen att bli Sveriges ledande miljökommun görs årliga visionsrapporter. Rapporterna redovisas till kommunstyrelsen och används som underlag för det fortsatt arbete.

 • Bild på pusselbitar med text på visionspusslet

  Det här gör vi

  Här kan du läsa hur vi så konkret som möjligt arbetar brett för att nå visionen. För att på ett tydligt sätt visa våra steg mot att bli Sveriges ledande miljökommun har vi bland annat tagit fram ett visionspussel på kommunhuset, vilket illustrerar att arbetet sker lite i taget, bit för bit.