Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Visionen och dess ledord

Visionen beskriver var Lerums kommun ska vara år 2025 och är framtagen i dialog mellan politiker och ett stort antal invånare i Lerum. Inriktningen har valts för att den anses viktig för att skapa ett hållbart samhälle.

Visionen utgör en helhet där delarna är beroende av varandra och samverkar för att uppnå visionen. Visionen är utformad för att kunna tolkas ur olika perspektiv och användas brett av kommunen, invånare och andra som verkar i Lerum.

Hållbarhet

Ett hållbart samhälle innebär en utveckling av samhället som tillgodoser varje människas grundläggande behov, utan att frånta kommande generationers möjligheter till detsamma. Utvecklingen behöver vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar.

Kreativitet

Lerums vision ställer krav på kreativitet för att visionen ska kunna uppnås. Grundpelarna för kreativitet är kunskap och kompetens inom många olika områden och tillgång till platser där människor med olika bakgrund kan mötas. Att tänka och göra på nya sätt gör stegen mot en ledande miljökommun möjlig.

Inflytande

Att vara Sveriges ledande miljökommun innebär att värna invånarnas möjlighet till inflytande och självbestämmande, samtidigt som man tar ansvar för det gemensamma. Det är den enskilda människan som bäst vet hur hen vill utforma sitt liv. En viktig förutsättning för att nå visionen är att alla medverkar. Kommunen ger därför invånarna förutsättningar för inflytande och valfrihet så att det blir en naturlig del av alla kommunens verksamheter.