Borgmästaravtalet

Lerum är en av de svenska kommuner som undertecknat Borgmästaravtalet

Tillsammans med över sex tusen europeiska kommuner har Lerum därmed förbundit sig att arbeta aktivt för att minska klimatutsläppen till en nivå som är mer ambitiös än EU:s mål för 2020. För Lerums del innebar deltagandet i Borgmästaravtalet att kommunen fick ett bra stöd för att bokföra utsläppen av växthusgaser inom kommunen.

 Alla kommuner som undertecknat Borgmästaravtalet måste skicka en handlingsplan för hållbar energianvändning (SEAP – Sustainable Energy Action Plan) som publiceras på Borgmästaravtalets hemsida. Dessutom får varje kommun välja ut tre åtgärder som man vill lyfta fram som särskilt framgångsrika, så kallade Benchmarks of Excellence. Åtgärderna publiceras också på Borgmästaravtalets hemsida. Är du nyfiken på vilka åtgärder som Lerum har valt att visa upp som Benchmarks of excellence? Svaret hittar du på www.eumayors.eu

(välj ”Åtgärder” och sen ”Riktmärken för arbetet”). Där kan du också se Lerums handlingsplan och förstås också upptäcka vad de andra sextusen medlemskommunerna gör för att rädda klimatet.

Om du har frågor om Borgmästaravtalet och Lerums klimatarbete får du gärna kontakta verksamhetsutvecklare Jonas Edin på Utvecklings- och hållbarhetsenheten.

jonas.edin@lerum.se
Direkt: 0302-52 22 68
SMS: 070-299 68 89