Hållbar samhällsplanering och närmiljö

Lerums högt ställda målsättningar är att samhället utvecklas så att fler kan flytta hit, samtidigt som de höga naturvärden som finns i kommunen hanteras varsamt.

Lyckas då Lerums kommun med de högt ställda målsättningarna? En majoritet av nyckeltalen inom hållbar planering och natur visar inte på några tydliga trender. Ett undantag är de klimatsmarta husen som byggs i rekordhög nivå, långt över genomsnittet i riket. Lerums har också en målsättning att förtäta samhället och bygga nära kollektivtrafiken.

I vänsterspalten finner du rubriker som mer beskriver hur kommunen jobbar med energieffektivisering, energiplaner, miljöprojekt och skapandet av Sveriges första hållbara tätort: Gråbo.