Energieffektiva hus

Lerums kommun vill stimulera fler att bygga energieffektivt och införde 2 maj 2011 lägre avgifter för bygglov, startbesked och planavgift för den som tänker extra mycket på energifrågorna.

Bostäder och lokaler där energianvändningen är 40 procent under Boverkets energikrav ger 50 procent lägre avgifter för bygglov och startbesked. En förutsättning för att få de lägre avgifterna är att den sökande träffat kommunens energirådgivare innan. Samtidigt införs sänkta planavgifter för den som bygger energieffektivt i de fall planavgift ska tas ut.

Den största mängden energi som förbrukas i Lerum används för el och uppvärmning av hus. De flesta husen byggs av privatpersoner och det är den som bygger huset som bestämmer hur energisnålt och miljösmart huset ska bli. Lerums kommun vill stimulera fler att bygga energieffektivt och därför är avgifterna betydligt lägre för energieffektivt byggande. Lerum är först i Sverige med det här systemet!

Fungerar det?

Det framgår tydligt att andelen energieffektiva hus har ökat sedan systemet för ett hållbart byggande infördes den 2 maj 2011.

Kommunstyrelsen följer hur energianvändningen förändras med tiden. Eftersom beståndet är stort, tar det tid innan man kan se effekt. De senaste siffrorna visar att mängden energi som varje invånare använder har gått ner sedan 1990, men minskningen har avstannat de senaste åren.

Energikrav vid försäljning av kommunala tomter

I Lerums kommun skrivs energikrav in i exploateringsavtal vid försäljning av kommunala tomter på 35 procent under Boverkets energikrav, och att byggherren får möjlighet till en premie om ett nollenergihus byggs.

Energikrav i Lerum sedan 2004

Kommunen ställer sedan 2004/2005 höga energikrav både på nybyggnation av egna fastigheter och på de hus som byggs här i kommunen.
Klicka här för att komma till kommunens Energiplan 2008 (läs sidorna 25 och 51).

Lerums kommunfullmäktige antog 2009 Vision 2025 där målet är att bli Sveriges ledande miljökommun.
Klicka här för att komma till Vision 2025.

Kommunala fastigheter

Hittills har Lerums kommun byggt tre energieffektiva förskolor och två gruppboenden.
Läs mer i kommunens Energiplan 2008 på sidan 51.

Bostadshus

Bostadsområdet Norra Hallsås i Lerum var första området där kommunen ställde energikrav på bostäderna. Där var Förbo först ut med de energisnåla hyreslägenheterna i Ringhuset.
Läs mer i kommunens Energiplan 2008 på sidorna 26-27.

Plusvärmehus i Lerum

Under 2011 färdigställde Förbo 32 lägenheter på Höjden i Lerum som producerar mer värme än de använder över året. Överskottet matas ut på fjärrvärmenätet.

Passivhus i Lerum

Den 20 januari 2009 invigdes Förbos energieffektiva radhus på Höjden i Lerum, se bilder nedan. Radhusen är byggda med den så kallade passivhustekniken som innebär tjockare väggar, mer isolering, tätare fönster och att värmen från hushållsapparater och människor bidrar till att värma husen. Varmvattnet värms upp av solpaneler och det uppvärmningstillskott som behövs tas från fjärrvärme. Husen är byggda av det kommunala bostadsföretaget Förbo.

I Lerums kommun finns det, förutom Förbos 12 radhus, också sedan våren 2008 fyra lägenheter i bostadsrättföreningen, Brf Ängared, i Tollered.