European Solar Days

1-31 maj 2013 genomfördes en europeisk solenergikampanj - European Solar Days. Lerums kommun och Hus Expo för hållbart boende, arrangerade en solenergi kväll i Gråbo, den 27:e maj.

Solenergikvällen började med en del utställare på plats, och vid sex tiden blev det solenergi seminarium med Lars Andrén (ordf. i solenergi föreningen), Mats Jakobsson (Lerum Energi) och Peter Rosengren (Energi- och klimatrådgivare).

Det blev en välbesökt kväll i Gråbo på ca 80 personer.

Solen är gratis

Energi från solen är gratis, levereras ända hem och kan kombineras med de flesta värmesystem. Solen kan ge både värme och el.

Solfångare ger värme

Solfångare placeras lämpligen på taket. Ett tak som vetter åt söder är bäst men alla riktningar förutom norrlägen ger solvärme. Solens värme leds via rör till en tank. Där lagras den och ger varmvatten i kranarna och kan bidra till husets uppvärmning under stor del av året. Man kan välja att koppla solvärme enbart till varmvattenberedaren. Då får man bara varmvatten.

Med en större tank kan värme lagras över dygnet och kopplas ihop med husets värmesystem. På så sätt hålls energikostnaden nere och sannolikt ökar husets marknadsvärde. Ett komplett villasystem som ger både varmvatten och värme kan kosta ca 50.000 - 80.000 kr. Vinsten är att man slipper betala för den värme solen ger. Investeringen är oftast mycket lönsam.

Under de tider på året solen inte klarar att värma upp behövs något komplement. Solvärme i kombination med en panna som eldas med pellets eller ved är en bra lösning med hög verkningsgrad. Under sommarhalvåret räcker oftast solvärmen och inget bränsle förbrukas.

Solceller ger el

Med solceller på taket får du el till hushållet. Den el som hushållet inte förbrukar för ögonblicket kan antingen lagras i batterier till senare tillfällen eller matas ut på elnätet. För att mata ut på elnätet krävs avtal med nätägaren.

Solenergi i Lerum

I Lerums kommun är solenergi ett prioriterat område. I Lerums Energiplan säger vi att i de byggnader som kommunen själv beställer ska solvärme användas för varmvattenproduktion såvida de inte ansluts till fjärrvärmenätet. Förskolan i Olstorp är ett i raden av solvärmeinstallationer i kommunala byggnader.
Under 1990-talet byggdes ett 100-tal solvärmeanläggningar i kommunen. År 2000-2009 har minst 732 kvadratmeter solfångare installerats i kommunen.

Bidrag för solenergi

Det finns bidrag för installation av solceller. Mer information om det bidraget ges via Energimyndigheten. Tidigare fanns även bidrag för solvärmeinstallationer. Det bidraget togs bort 31 december 2011.
Klicka här för att komma till Energimyndighetens webbplats

Företag inom solenergibranschen

Längst ner hittar du länkar till förteckningar över företag inom solenergibranschen.

European Solar Days i Lerum 2010

Lerums kommun bjöd kommuninvånarna på en föreläsning i Kungälv med Johan Ehrenberg om hur man kan göra sin egen el. Energi- och klimatrådgivaren tillsammans med ett solenergiföretag fanns på plats i både Gråbo och Lerum med information ett par eftermiddagar. Information om solenergi finns också på kommunens bibliotek och i kommunhusets entré.