FNI - fastighetsnära insamling

Nytt projekt med fastighetsnära insamling av tidningar och förpackningar (FNI) startar under hösten 2015 i Gråbo.

I Sverige är vi ganska bra på återvinning av förpackningar och tidningar och har successivt vant oss vid detta. Men hur lätt är det egentligen? Många tycker att besöket till återvinningsstationen känns som en uppgift man helst sluppit.

Utvecklingsprojekt i Gråbo

Under hösten 2015 startar därför Lerums kommun upp ett nytt utvecklingsprojekt i samarbete med Härryda kommun, Partille kommun samt Renova. Under ett år ska så kallad fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar (FNI) provas i 200 hushåll i Gråbo. Under projektets gång kommer kvalitén på det insamlade materialet att utvärderas och enkäter och intervjuer genomföras med pilothushållen för att se om de är nöjda med systemet. Efter ett år avslutas projektet och kärlen hämtas hem.

Kärl med två fack

Hushållen behåller de nuvarande sopkärlen för brännbart avfall och matavfall. Dessa kärl kompletteras med ett grönt kärl på 240 liter som är uppdelat i två fack. 
Aktuella mått på kärlen kan hämtas längst ner på sidan under rubriken ”Ladda hem”.

Renova tömmer kärlet varannan vecka i en sopbil med två fack. Materialet körs sedan till en anläggning i Göteborg för eftersortering i pappersförpackningar, tidningar, kontorspapper, metall och plast. Systemet med eftersortering kommer även det att utvärderas för att se hur hanteringen kan utvecklas och förbättras. 

Så här går sorteringen till hemma

I det ena facket lämnas alla plast- och metallförpackningar och i det andra facket lämnas tidningar, kontorspapper och pappersförpackningar. Allt material läggs löst i kärlet. Tänk på att platta till plast- och pappersförpackningarna innan du lägger dem i kärlet, så blir det mindre skrymmande. Glas ingår inte i projektet utan lämnas även fortsättningsvis vid återvinningsstationerna.