Tack för ditt svar!

Tack för att du svarat på vår enkät. Det betyder mycket för vårt hållbarhetsarbete i Gråbo. När vi fått in alla svar ska vi analysera dem och återkomma med resultatet.