Hållbara arrangemang

Lerums kommun är involverad i flera hållbara evenemang inom ramen för visionsarbetet.

Evenemang ger oftast bra tillfällen att skapa relationer mellan deltagare och åskådare och mellan kommunens företrädare och Lerums invånare. Att paketera ett innehåll med bärighet i visionen förmedlar såväl kunskap som upplevelse. Ett lyckat evenemang ger även god publicitet.

 Växtrum

Växtrum, som startade i maj 2015, är namnet på Lerums kommuns nya evenemang. Växtrum är tänkt att på sikt bli kommunens största och mest synliga satsning och tar sitt avstamp i kommunens vision; Lerum - Sveriges ledande miljökommun 2025. Målet är att skapa ett attraktivt evenemang som sätter hållbarhet, miljö och ”det goda livet” i fokus och bjuder såväl kommuninvånare som besökare utifrån på upplevelser, kunskap och inspiration. Läs mer om Växtrum >>

Barnfestivalen

Barnfestivalen är kommunens största evenemang. Barnfestivalen blev ett miljödiplomerat event 2017 och vi satsar på omdiplomering 2018. Det kommer vi att lyckas med! Denna diplomering är fristående från diplomeringen av vår förvaltning.

Klicka här för att läsa mer om Barnfestivalen >>

Earth Hour

Lerums kommun har medverkat i Earth Hour sedan 2009. Genom att släcka belysningen under en timma så bidrar många i världens största klimatmanifestation och uppmanar världens makthavare att agera i klimatfrågan. Läs mer om Earth Hour i Lerum >>

Lerums kommun uppmärksammar även Världsmiljödagen och Håll Sverige Rents kampanj, Skräpplockardagarna, där Lerums kommuns skolelever varit framgångsrika i sitt engagemang. För mer information se länkar nedan.

Mer information