Hållbart näringsliv

En av målsättningarna med Vision 2025 är att fler arbetstillfällen ska skapas inom kommunen och att kommunens förutsättningar att växa och bidra till ett hållbart samhälle ska förbättras.

Ett av Näringslivsenhetens viktigaste uppdrag är att stärka affärsdriven miljöutveckling - kombinationen miljö och affärer. För detta har kommunen en tydlig strategi - framför allt genom att samarbeta med det befintliga näringslivet.
Läs mer om hur Näringslivsenheten arbetar >>

Andelen hållbara jobb ännu för låg

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att andelen hållbara jobb i Lerum ska öka, men andelen ligger oförändrat kvar på runt 1,5 procent vilket är lägre än både snittet i regionen och landet. En positiv utveckling är att antalet företag med ett miljödiplomeringssystem har ökat.

Miljökrav i upphandlingen

Lerums kommun har även etiska och miljömässiga krav i upphandlingen. Kommunens upphandlingar och inköp ska driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle utifrån att Lerum skall vara en ledande miljökommun. Kommunen ska köpa miljömärkta eller likvärdiga produkter och tjänster.
Läs mer om kommunens upphandling >>