Lerums ljusgröna miljöpris

Är du företagare i Lerums kommun och vill skapa nya hållbara innovativa produkter eller tjänster ? Då är Lerums Gröna tråden (före detta Lerums ljusgröna pris) något för ditt företag!

I linje med Vision 2025 vill kommunen med konceptet Lerums Gröna tråd stimulera bra idéer för hållbara jobb och utveckla samverkan mellan näringsliv och gymnasieelever.

Det ljusgröna miljöpriset genomfördes i form av en tävling, där Lerumsföretag tillsammans med lärarledda gymnasielever under ett läsår utvecklar en idé till en hållbar produkt eller tjänst med stöd av kommunens samarbetspartners ÅF-konsult, Ung Företagsamhet och Business Region Göteborg med flera. En möjlighet att få stöd att utveckla företagets hållbarhetsarbete. 

Grundkravet är att bidraget skall redovisa att produkten/tjänsten har en positiv miljöeffekt - direkt eller indirekt - på den yttre miljön med avseende på exempelvis energianvändning, klimatpåverkan, naturresurs- och markanvändning och biologisk mångfald. Utöver detta grundkrav jämförs och bedömer en jury tävlingsbidragen utifrån ekonomiskt hållbart, verifierat kundbehov, drivkraft, tillväxtpotential och social hållbarhet. Jury utser det vinnande bidraget. 

Frågor?

Kontakta Anita Attestål, Näringslivssekreterare anita.attestal@lerum.se

Vinnare av Lerums ljusgröna miljöpris 2015

Den 28 maj tilldelades priset till Hållbart studentboende i Stenkullen! Det vinnande teamet består av gymnasieeleverna Ellen Sjöstrand och Elin Olsson och företagarna Sven Henriksson Jutabo AB och Mikael Sonnsjö Arkitektkontor AB. Prisutdelningen ägde rum på kommunfullmäktige på Dergårdsteatern.

Juryns motivering
Vinnaren av Lerums ljusgröna miljöpris 2015 tar ett helhetsgrepp i linje med Vision 2025, som på ett konkret sätt fångar alla tre hållbarhetsdimensioner. Samtidigt fyller idén på ett unikt sätt ett viktigt behov på marknaden med en tydlig målgrupp. 

Övriga team som deltog:

  • Självförsörjande torg i Gråbo: Jonatan Edsinger, Hans Hellberg GIMGÅRDEN-SolExpo och Daniel Liljeblad Bilupplysningen i Sverige AB
  • Små människor, stora möjligheter: Arya Salehi, Emil Widell, Hannes Wallberg och Anki GoveniusBullerbyns Föräldrakooperativ
  • Applikation för hållbart företagande: Robert Guppy, Carl-Emil Thorell, Anders Söderbäck och Per Westerlind SINT-G AB

Förra årets vinnare

Lerums ljusgröna miljöpris delades ut för första gången förra läsåret. Det var gymnasieeleverna Jonathan Lannö och Jonas Elisson, och företaget Clean Motion AB som mottog priset för tävlingsbidraget om tjänsten "Hållbara transporter för en framtida miljökommun". Företaget Clean Motion tillverkar resurssnåla elfordon för närtransporter.