Miljöpris

År 1988-2013 delade Lerums kommun ut ett årligt miljöpris för ideella miljöinitiativ. 2008-2013 delades även en utmärkelse ut för årets miljöföretag.

Sedan 2014 delas istället Lerums Ljusgröna Miljöpris ut. Se vänstermenyn.

Pristagare 2013

Lerums kommuns utmärkelse Årets miljöpris 2013 tilldelas Lerumskretsen av Svenska Röda Korset - För sin trägna miljöinsats att främja återanvändning, dels genom försäljning av insamlade kläder och prylar, dels för återanvändning av icke säljbara kläder i nya produkter. En satsning i linje med kommunens Vision 2025 om att bli Sveriges ledande miljökommun.

Årets miljöföretag 2013 är Knavraåsens Bigård - För sin miljöinsats att producera ekologisk och närproducerad honung och sälja denna KRAV-märkta honung till lokala livsmedelsaffärer. En satsning i linje med kommunens Vision 2025 om att bli Sveriges ledande miljökommun.

Tidigare pristagare

2012

Lerums kommuns utmärkelse Årets miljöpris 2012 tilldelades Bertil Svensson. Bertil driver ett kravjordbruk och skogsbruk, är aktiv i Lerums naturskyddsförening, Lantbrukarnas riksförbund och Södra skogsägarna. Bertil har under lång tid bidragit och är pådrivande i arbetet med natur- och miljöförbättringar i Lerums kommun. En ideell person som betyder mycket för kommunens omställning till ett hållbart samhälle.

2011

Lerums kommuns utmärkelse "Årets miljöföretag" tilldelas i år företaget Clean Motion för sin satsning på att utveckla resurssnåla elfordon för närtransporter. En satsning i linje med Vision 2025 om att bli Sveriges Ledande Miljökommun till år 2025. 

2010

Årets Miljöföretag i Lerums Kommun blev Autoadapt AB som fick priset för sitt visionära sätt att producera morgondagens miljövänliga fordon, en eldriven bil.

Lerums Kommuns Miljöpris och Miljöstipendium 2010 tilldelades Reinhart von Nordenskjöld för att ha bevisat att man småskaligt kan framställa biogas, en helt klimatneutral energikälla.

2009

Priset delades mellan Villaägarna i Lerums kommun och Lovisa Nilsson. Villaägarna i Lerums kommun för sitt aktiva arbete med information och föredrag om energibesparande åtgärder för att skapa ett hållbart samhälle. Lovisa Nilsson för att hon med ungdomlig entusiasm engagerar sig i klimatarbetet och aktivt deltar i internationella klimatmöten och representerar Lerum på ett ypperligt sätt.

Årets miljöföretag blev Förbo AB för sin seriösa satsning på energisnåla hus, vilket är en positiv kraft för att nå Lerums och Sveriges klimatmål. 

2008

Pristagare blev Gerth "Wille" Wilhelmsson, för att under många år ideellt skapat miljömedvetenhet hos ett stort antal unga och gamla på ett helt naturligt sätt.  

Samma år delades för första gången även miljöpris ut till ett företag.
Årets miljöföretag blev Lerums Fjärrvärme AB, för att företaget på ett mycket seriöst och målmedvetet sätt arbetat efter visionen: Lerum, en ledande miljökommun.
 
2007 Björn Leuchovius
2006 Olov Holmstrand
2005 Per Andréasson, Skogssällskapet
2004 Klass JM3 på Lerums gymnasieskola
2003 Lerums Naturskyddsförenings grupp Natursnokarna
2002 Priset delades inte ut
2001 Folke Eriksson samt Östad skola
2000 Birgit och Jan Johansson samt Mats Udéhn
1999 Lerums kommuns parksektion samt Orbisgruppen i Stenkulans klass 4B
1998 Madens Vägsamfällighet, Skallsjö Hembygdsförening och Lerums Naturskyddsförening samt Anita Guldbrand
1997 Mårten Kristoffersson samt Birgitta Nordqvist
1996 Jonas Brandström samt Björn Leuchovius
1995 Hulanskolans dammprojekt samt Käte Kärrberg och Ingvar Hållinder
1994 Klass 9B Hjällsnässkolan samt Tommy Blandin
1993 Nina Birk samt Annmarie Ollas Grönkvist och Siv Wallén.
1992 Skallsjö och Bergums biodlarföreningar samt Gunnar Arnborg
1991 Friluftsfrämjandets skogsmulleverksamhet samt Lerums Naturskyddsförenings fågelgrupp
1990 Lerums Naturskyddsförening samt Lars-Erik Karlsson
1989 En grupp boende inom Nääs- Öijared samt Ingela och Bertil Svensson
1988 Lerumsortens Sportfiske & Fiskevårdsförening samt Bo Olsson