Inflytande och dialog

I visionen att bli Sveriges ledande miljökommun 2025 ligger att få med invånarna på resan. Kommunen kan visa vägen men inte peka med hela handen.

För att nå visionen krävs en kommun där inflytande, trygghet och delaktighet har ökat och som inspirerar andra. Det ska vara lätt och attraktivt att göra hållbara val i Lerums kommun.

Positiva känslor

Lerums invånare är mycket positivt inställda till Vision 2025, vilket framgår av medborgarundersökningen som genomförs vartannat år. Mycket görs också för att att öka delaktigheten i visionsarbetet, men mycket kan bli bättre.
Vi ser också att visionsarbetet leder till positiv uppmärksamhet i media och omvärlden.

Läs mer om hur vi jobbar med inflytande och dialog via rubrikerna i vänsterspalten.