Visionspussel

För att på ett tydligt sätt visa våra konkreta steg mot att bli Sveriges ledande miljökommun har vi tagit fram ett visionspussel som vi placerat mitt i hjärtat av Lerum, på kommunhuset. Pusslet illustrerar det etappvisa arbetet, steg för steg, mot visionen.

Att sätta upp pusslet ligger i linje med uppdraget att synliggöra visionsarbetet. Tanken är att de konkreta saker kommunen gör, blir pusselbitar som en efter en sätts upp i pusslet.

Den 18 april 2013 invigdes visionspusslet. Sen kommer vi att fylla på med fler saker som vi genomför. På pusselbitarna är det bara en kort rubrik som beskriver vad som gjorts. För att läsa mer om våra förändringar klicka på de olika orden nedan.

Väggen ut mot Bagges torg valdes eftersom många människor passerar torget och visionspusslet får bra effekt där.

Den bottenplatta med trästruktur, på vilken pusselbitarna placeras, visar på områden som vi arbetar med, där vi kan utveckla och förbättra. Varje konkret förändring som vi genomför i linje med visionen kommer att visas genom en pusselbit som sätts på plats. Pusslet kommer alltså att successivt fyllas på med fler och fler pusselbitar.

De åtgärder som får bli pusselbitar ska vara konkreta, långsiktiga och märkbara för medborgarna. Vi vill att pusslet på ett tydligt och inspirerande sätt ska visa vad som görs samtidigt som det blir ett profilerande landmärke på torget. Vill du själv komma med idéer kring vad vi kan göra i linje med vision 2025 är du välkommen.

Du kan lämna dina idéer på www.lerum.se eller på medborgarkontoret KomIn.