Miljöbil-pool

Dela en miljöbil med kommunen. I kommunen finns en miljöbilspool med flera miljöbilar. Två av bilarna är tillgängliga dygnet runt och resterande bilar under kvällar efter kl 17 och helger.

Miljöbilspoolen är ett led i kommunens vision om att bli Sveriges ledande miljökommun år 2025. Bilarna drivs av biogas.

Hur gör jag för att boka en bil?

Innan du börjar boka behöver du bli medlem i miljöbilpoolen. Anvisningar om hur du blir medlem finner du via länken "Bli medlem i bilpoolen" som finns längst ner på sidan.

Bokning sker sedan via vår leverantörs webbplats och anvisningar om hur du går tillväga för att boka en bil finner du via länken "Hur bokar jag en bil?" som finns längst ner på sidan.

Vad kostar det att boka en bil?

Aktuella priser för att boka en bil hittar du på webbplatsen för bokning. Länk finns längst ner på sidan.

Varför gör kommunen det här?

En av de största utmaningarna Lerum har för att nå ett hållbart samhälle är transportsystemet. Dagens situation innebär att många resor görs med bil, även kortare avstånd. Det får en mängd negativa konsekvenser som trafikproblem med köbildning, hälsoproblem kopplade till stillasittande och en stor förbrukning av fossila bränslen.

Lerums kommun arbetar på olika sätt för att förändra och förbättra sättet som transporter sker på. Bilpoolen vid Bagges torg är en del av detta arbete. Tanken är att bilpoolen ska ge en möjlighet att ha tillgång till bil utan att behöva ha en egen. På så sätt minskar mängden korta bilresor.