Livsstil och konsumtion

En utgångspunkt för visionsarbetet är att det är kommunens uppgift att göra det lätt för medborgarna att göra klimatsmarta och hållbara val.

Det handlar om saker som kommunen kan påverka, till exempel hur man väljer att transportera sig och hur väl avfallshanteringen stöder en hållbar konsumtion.

Det finns positiva nyckeltal:

  • Klimatutsläppen har minskat rejält, i synnerhet från våra bostäder. 
  • Lerums invånare åker också allt mindre bil, en trend som är gemensam för hela landet, medan kollektivtrafiken ökar.
  • Sedan införandet av matavfallsinsamling har mängden osorterat avfall minskat något
  • Lerum ligger stadigt bland landets tjugofem procent bästa kommuner när det handlar om avfallshantering.

Klicka här för att få lite tips om hur du kan leva mer klimatsmart i din vardag >>