Sveriges Ekokommuner

Lerum är sedan 2014 en av Sveriges ekokommuner

Organisationen består av 97 kommuner som tillsammans arbetar för ekosystem i balans som bas för en ekonomisk och socialt hållbar utveckling. Ekokommunerna vill vara förebilder, föregångare, pådrivare och opinionsbildare samt kunskapsförmedlare. Mer om Sveriges ekokommuners arbete hittar du på www.sekom.se

Om du har frågor om Lerums medlemskap får du gärna kontakta verksamhetsutvecklare Jonas Edin på Utvecklings- och hållbarhetsenheten.

jonas.edin@lerum.se
Direkt: 0302-52 22 68
SMS: 070-299 68 89