Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Hur ligger vi till?

För att veta hur Lerum ligger till i strävan att bli ett hållbart samhälle gör kommunen regelbundet uppföljningar. Uppföljningarna kallar vi visionsrapporter och utgår från indiaktorer för en hållbar samhällsutveckling. Rapporterna visar hur Lerum har utvecklat sig över tid, men också hur Lerums ligger till i förhållande till andra kommuner.

Visionsrapporter

För att följa, utvärdera och planera arbetet med att nå visionen att bli Sveriges ledande miljökommun görs regelbundet visionsrapporter. Rapporterna används för det fortsatta arbetet mot visionen.

Vision 2025 ger upphov till ett brett och mångfaciterat arbete. Genom visionsrapporten följer vi ett antal indikatorer som är relevanta för att skapa ett hållbart samhälle och analyserar resultatet. Är du intresserad av att veta hur Lerum ligger till? Ta del av senaste visionsrapporten nedan!