Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Pilot Gråbo

Syftet med denna dokumentation är dels att berätta historien om hur Pilot Gråbo startade och hur långt arbetet kommit, dels att sprida kunskap om Pilot Gråbos metod och resultat så här långt.

Därmed vill Lerums kommun uppmuntra till fortsatt arbete inom Pilot Gråbos ramar och inspirera andra kommuner som vill starta eller utveckla ett medborgarstyrt hållbarhetsarbete. Dokumentationen, som i hög grad bygger på intervjuer av inblandade personer, innefattar utvecklingen från 2006.

Gråbo visar vägen

Pilot Gråbo är en viktig del av arbetet att nå Vision 2025, det vill säga att Lerum år 2025 ska vara Sveriges ledande miljökommun. Målet är att utveckla en av kommunens tätorter – Gråbo med cirka 5000 invånare - till Sveriges första hållbara tätort. Lerums kommun har valt att i hög grad koncentrera sitt visionsarbete till Gråbo som sedan kan fungera som riktmärke och förebild för kommunens andra orter.

I bildspelet ovan visas Gråbos moderna historia i åtta bilder.

Klicka på rubrikerna i vänstermenyn för att läsa mer om hur Lerums kommun har gått till väga.

Klicka här för att se dokumentationen i flash. Observera att du behöver ha flash installerat på din dator för att ta del av materialet.

Klicka här för att se dokumentationen som pdf. Observera att filen är tung, 153 Mb. Du behöver ha flash player 11.7 med plugin installerat för att kunna ta del av allt material i dokumentet. Text och foto kan du se utan flash. Klicka här för att komma till webbplats där du kan ladda ner flash player och plugin. Ladda ner rätt variant för ditt operativsystem. Flash Player 11.7 Plugin content debugger.