När världen kom till Gråbo

Hösten 2011 studerade 35 internationella masterstudenter på Chalmers arkitektur Gråbo.

IllustrationI utbildningsavsnittet "Gestaltning och design för hållbar utveckling i ett lokalt sammanhang" kastade de sig in i samhället.

Resultatet blev bland annat 14 olika fördjupningsprojekt – förslag på hur Gråbo kan utvecklas i hållbar riktning.