Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

"Kul med friskt ungt blod"

2011 - hösten då världen kom till Gråbo. Chalmers arkitekturs masterstudenter arbetade hela hösten 2011 i Gråbo inom ramen för masterstudion Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context.

Uppdraget i utbildningen var att ta fram planerings- och gestaltningsstrategier till hur Gråbo skulle kunna utvecklas till ett hållbart samhälle.

Utställning i januari 2012

Arbetet resulterade i en välbesökt redovisning i Missionskyrkan i Gråbo januari 2012 samt efterföljande utställning i gamla bankens lokaler vid Mjörnbotorget. Totalt 14 förslag som sedan Lerums kommun tacksamt använt i den fortsatta dialogen med invånarna i Gråbo. En fördel, och även förutsättning för masterstudenterna, är att alla förslagen möjliggör att börja i liten skala för att sedan successivt växlas upp.

- Jag engagerades som projektledare i september 2011 och kastades bokstavligen in i hetluften och de 35 masterstudenternas arbeten. Det har varit kul med friskt ungt blod i processen. Dessutom med ett internationellt perspektiv – drygt hälften av studenterna var utländska. De har tänkt fritt och olika och utfört gedigna arbeten med grundlig omvärldsanalys, säger planarkitekt Henrik Ohlson.

Kommunstyrelsen beslutade sedan våren 2012 att direkt gå vidare med framför allt två projekt: att utveckla ekoturismen och skolvägar som knyter samman de tre skolorna. Dessa två projekt är redan i en konkret arbetsprocess under Medskapandegruppen. Även följande projekt önskar kommunen främst dra nytta av i sitt framtida arbete:

Hur mark under kraftledningarna kan användas. Utveckling av gång- och cykeltrafik Grön-blå gestaltning. Lokal matproduktion. Växthus utmed ny idrottshall

Henrik ser även att studenternas förslag tydliggör hållbarhetsperspektivet.

- Det blir tydligt att den moderna människans livsstil är ett hot mot ett hållbart samhälle och att en omställning kräver kraftfulla förändringar i vår vardag. Därmed också sagt att en förändring till ett hållbart samhälle inte görs över en natt – det här kommer att tid.

Klicka här för att läsa Gråboberedningens delrapport I 2012 >>