Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

"Gråbo var en speciell utmaning för oss"

Hösten 2011 arbetade Chalmers arkitekturs masterstudenter, inom ramen för studion planering och design för hållbar utveckling i en lokal kontext, i Gråbo.

Resultatet blev 14 intressanta fördjupningsprojekt som använts i det fortsatta arbetet med Pilot Gråbo.

De 35 masterstudenterna i Gråbo hamnade i en kommun som sedan några år tillbaka målmedvetet försökt utveckla miljöarbetet inom ramen för kommunens vision 2025 – Sveriges ledande miljökommun.

Lena FalkhedenLena Falkheden- Det märktes att vi klev in i en pågående process. Vi hade en ovanligt tät och nära dialog inte minst med politikerna i vårt arbete. I andra kommuner har det framför allt varit tjänstemännen vi haft kontakt med. Bland annat hade vi ett lunch till lunch-internat kring studenternas SWOT-analyser, säger Lena Falkheden, studions examinator.

Studion har bedrivits i flera år, bland annat i Alingsås, Uddevalla och Strömstad. I det sammanhanget var Gråbo lite annorlunda i sin totala avsaknad av en kulturhistorisk intressant stadskärna.

- Gråbo var en speciell utmaning för oss – ett litet stationssamhälle som fått sin karaktär under 60- och 70-talens utbyggnad och stora inflyttning. Men studenterna tyckte det var jättespännande, vilket det är – Gråbo är ett oerhört vanligt svensk ort som det finns tusentals av. Det gör att vårt arbete ges en vidare betydelse och bärkraft.

Studenternas mottagande i Gråbo har även det varit exceptionellt. Lena förklarar:

- Det har varit lätt att komma i kontakt med folk i Gråbo som också visat stort intresse och nyfikenhet på vårt arbete.

För Lerums kommun har masterstudenternas fördjupningsprojekt getts stor vikt, inte minst som inspiration i det fortsatta arbetet med Pilot Gråbo. 2013 arbetar Medskapandegruppen med två konkreta projekt: skolvägar och ekoturism som är en direkt följd av masterstudenternas fördjupningsprojekt. Henrik Ohlson är planarkitekt i kommunen och projektledare i Gråbo.

- Det har varit kul med friskt ungt blod i processen. Dessutom med ett internationellt perspektiv – drygt hälften av studenterna var utländska. De har tänkt fritt och olika och utfört gedigna arbeten med grundlig omvärldsanalys.

Lerums kommuns bidrag i utbildningen har varit att bekosta resor och logi för studenterna.