"Gråbo var en speciell utmaning för oss"

Hösten 2011 arbetade Chalmers arkitekturs masterstudenter, inom ramen för studion planering och design för hållbar utveckling i en lokal kontext, i Gråbo.

Resultatet blev 14 intressanta fördjupningsprojekt som använts i det fortsatta arbetet med Pilot Gråbo.

De 35 masterstudenterna i Gråbo hamnade i en kommun som sedan några år tillbaka målmedvetet försökt utveckla miljöarbetet inom ramen för kommunens vision 2025 – Sveriges ledande miljökommun.

Lena FalkhedenLena Falkheden- Det märktes att vi klev in i en pågående process. Vi hade en ovanligt tät och nära dialog inte minst med politikerna i vårt arbete. I andra kommuner har det framför allt varit tjänstemännen vi haft kontakt med. Bland annat hade vi ett lunch till lunch-internat kring studenternas SWOT-analyser, säger Lena Falkheden, studions examinator.

Studion har bedrivits i flera år, bland annat i Alingsås, Uddevalla och Strömstad. I det sammanhanget var Gråbo lite annorlunda i sin totala avsaknad av en kulturhistorisk intressant stadskärna.

- Gråbo var en speciell utmaning för oss – ett litet stationssamhälle som fått sin karaktär under 60- och 70-talens utbyggnad och stora inflyttning. Men studenterna tyckte det var jättespännande, vilket det är – Gråbo är ett oerhört vanligt svensk ort som det finns tusentals av. Det gör att vårt arbete ges en vidare betydelse och bärkraft.

Studenternas mottagande i Gråbo har även det varit exceptionellt. Lena förklarar:

- Det har varit lätt att komma i kontakt med folk i Gråbo som också visat stort intresse och nyfikenhet på vårt arbete.

För Lerums kommun har masterstudenternas fördjupningsprojekt getts stor vikt, inte minst som inspiration i det fortsatta arbetet med Pilot Gråbo. 2013 arbetar Medskapandegruppen med två konkreta projekt: skolvägar och ekoturism som är en direkt följd av masterstudenternas fördjupningsprojekt. Henrik Ohlson är planarkitekt i kommunen och projektledare i Gråbo.

- Det har varit kul med friskt ungt blod i processen. Dessutom med ett internationellt perspektiv – drygt hälften av studenterna var utländska. De har tänkt fritt och olika och utfört gedigna arbeten med grundlig omvärldsanalys.

Lerums kommuns bidrag i utbildningen har varit att bekosta resor och logi för studenterna.