Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

EU:s mål för hållbar tillväxt

1. Minska utsläppen av växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års nivåer till 2020. EU är berett att gå ännu längre och sänka med 30 % om de andra industriländerna gör liknande åtaganden och utvecklingsländerna bidrar efter förmåga, som ett led i ett omfattande internationellt avtal.

2. Öka andelen förnybara energikällor i den slutliga energiförbrukningen till 20 %.

3. Försöka uppnå en 20-procentig ökning av energieffektiviteten.

Källa: ec.europa.eu/europe2020