Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

Expo för hållbart byggande

Tankarna har funnits sedan 2009. Med kommunens satsning på Pilot Gråbo med målet att Gråbo ska bli Sveriges första hållbara tätort, har konceptet tagit fart och konceptet skruvats till.

Ord ska bli handling. Gråbo vill bli mötesplats för byggandet av morgondagens samhälle.

- Det finns ett kluster av entreprenad- och byggföretag redan idag i Gråbo. Nu höjer vi kompetens ytterligare. Vi tar ett helhetsgrepp som ska attrahera privatpersoner och företag i hela regionen, säger Hans Hellberg, huvudägare i företaget Gimgården med verksamhet inom marksten och murar vars lokaler också ska inhysa Expot.

Föreläsning under Expo Gråbos kunskapsdagExpo Gråbos kunskapsdag mars 2013Företagarna i Gråbo vill skapa ett attraktivt koncept som gör att folk har anledning att komma hit. På Expoområdet, totalt 20 000 kvadratmeters yta med visningshus i Lekstorp, ska närbesläktade verksamheter inom bygga nytt, bygga till och bygga om kunna erbjuda kunskap, tjänster och produkter inom hållbart, energieffektivt och långsiktigt ekonomiskt byggande.

- Tankarna på ett "bygg-kluster" växte successivt och vi har nu kört igång för att etablera Expo för hållbart byggande i Gråbo. Tyngdpunkten kommer att ligga på energi, uppvärmning och sunda byggmaterial. Idag finns inget liknande i regionen och vi vet att energiperspektivet blir allt viktigare och att den nya byggnormen ställer högre energikrav.

Sverige är traditionellt sett duktiga på energieffektivt byggande och sunda byggmaterial. Men Hans menar att vi har tappat fart. Istället har fokus legat på byggeffektivisering och en ständig jakt på att kapa kostnader vilket resulterat i de senaste åren byggskandaler, inbyggda fuktskador och mögelproblem. Den nystartade företagarföreningen i Gråbo märker av ett ökat sug efter kunskap för att möta en marknad som växer.

- Vi har nu möjligheten. Det handlar mycket om mod och att vi i paraplyorganisationen har en klar strategi om vad vi vill göra. Expo för hållbart byggande förstärker kommunens satsning på Pilot Gråbo inom ramen för Vision 2025, där kommunen redan erbjuder såväl byggrabatt som bygglovsrabatt om man bygger energismart, menar Hans. Ett samhälle som inte skapar arbetstillfällen levererar ingen handel, vilket minskar det lokala engagemanget och trivseln. Det hör ihop. Vi bidrar med vårt för att skapa ett hållbart Gråbo med en stark egen identitet.

I början av mars 2013 hölls en första kunskapsdag och på Earth Hour den 23 mars höll embryot till Expot ett öppet hus. Kommunens klimat- och energirådgivare kommer att finnas på plats på Expoområdet som en naturlig del av utbudet.

- Vi börjar i liten skala och kommer att växa efterhand. En rimlig utveckling är att vi till våren 2016 har visningshus på plats. Vi har gjort studiebesök i Österrike och Energiehauspark Innsbruck för att hämta inspiration. På en mindre yta än vad vi har lyckas de locka 20 000 besökare årligen och vara en ledande aktör inom kunskapsutvecklingen, bland annat som medarrangör för internationella seminarier inom området energieffektivt och hållbart byggande.

Mer information