Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Om cookies och personuppgifter

"Vi ska samarbeta med det befintliga näringslivet"

Emma Jessen-Krut är näringslivsansvarig i Lerums kommun. Ett av hennes uppdrag är att stärka affärsdriven miljöutveckling - kombinationen miljö och affärer.

Bild på Emma Jessen-KrutEmma Jessen-Krut  - Vi har en tydlig strategi för detta - framför allt genom att samarbeta med det befintliga näringslivet.

Lerums kommun ska stödja tillväxt inom näringslivet ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

- Vi kan göra det konkret exempelvis i samarbetet med Expo Gråbo, där vi bland annat kommer att närvara med vår klimat- och energirådgivare. Generellt arbetar vi genom att underlätta för företagande – fler arbetstillfällen i kommunen minskar även resandet. Vi stärker såväl Lerums kommuns profil som etableringsort inom den gröna näringen som företagarna och företagsföreningarnas nätverk genom att anordna och närvara vid evenemang och event. Vi jobbar även med partnerskap för att ställa om till ett hållbart boende.

För Emma är det avgörande att upprätta en hög servicenivå i näringslivsarbetet. Lerums kommun ska bedriva ett aktivt arbete för att hålla en god kontakt med alla företag och underlätta kommunikationen mellan företagare och kommunen och dess myndighetsutövning.

- Vi ska snabbt handlägga näringslivsärenden, därför har vi nu förstärkt näringslivsenheten. För att Lerums kommun ska vara konkurrenskraftigt som etableringsort i regionen krävs det flexibilitet och kvickt kunna hantera exempelvis markfrågor. Vi måste också sprida visionen i sammanhang där hållbarhetsfrågor hanteras och marknadsföra Lerums kommun som ett bra ort att etablera sig på för företag inom den gröna näringen.

Företag ska också uppmuntras till hög miljömedvetenhet.

- I Lerum har vi många enmans- och småföretag. De har inte alla möjligheten att ISO-certifiera sig. Vi utbildar därför sedan flera år företag som vill miljödiplomera sig. Sedan ska vi som kommun vara en bra konsument genom att ha tuffa miljökrav i våra upphandlingar. På så sätt stärker vi marknaden inom miljösektorn.

Vad ska Lerums kommun inte göra?

- Vi ska inte snedvrida konkurrensen genom att exempelvis gå in och tipsa om hur man kan tjäna pengar.

Mer information